• Dyrekcja

    •  

     Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Pawła II w Trzebini – mgr inż. Grażyna Gąsior

     Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Pawła II w Trzebini – mgr Dariusz Stryjniak


     Godziny przyjmowania interesantów:

     Poniedziałek, środa, czwartek, piątek – w godz. 10,00 – 14,00

     (z wyłączeniem godzin prowadzenia zajęć dydaktycznych)