• Program DSD

    • PROGRAM DSD

     Grupy z poszerzonym programem języka niemieckiego

     Są to grupy DSD, w których uczniowie przygotowywani są do międzynarodowego egzaminu z języka niemieckiego DSD B1 (Deutsches Sprachdiplom I). Jest to bezpłatny egzamin państwowy.

     • W naszej szkole uczniowie uczą się języka niemieckiego już od czwartej klasy z podziałem na grupy.
     • Program DSD B1 realizowany jest w naszej szkole, a uczniowie mają możliwość kontynuować naukę języka niemieckiego w I Liceum ogólnokształcącym w Chrzanowie oraz w kilku liceach w Krakowie.
     • W tym roku szkolnym oddelegowaną osobą przez Niemieckie Ministerstwo Oświaty jest pan Ralf Auris. Pod jego szczególna opieką merytoryczną znajduje się Nasza Szkoła. Pan Ralf prowadzi zajęcia w języku niemieckim z uczniami naszej szkoły.
     • Jesteśmy jedyną szkołą w gminie i jedną z dwóch w całym powiecie realizującą program DSD
     • Uczniowie zdają egzaminy i otrzymują bezpłatne certyfikaty językowe: w klasie 6 A1, w klasie 7 A2
     • Egzamin w klasie ósmej będzie składał się z dwóch części. Podczas części ustnej uczniowie przedstawią prezentację na wybrany temat oraz odbędą kilkuminutową rozmowę z komisja egzaminacyjną. Części pisemna składa się z trzech części: rozumienie, czytanie i pisanie. Część pisemna będzie wysyłana do Niemiec i tam sprawdzana. Zdając wszystkie poszczególne części egzaminu uczniowie otrzymają certyfikat językowy B1 wydawany przez Niemieckie Ministerstwo Oświaty i Nauki uznawany na całym świecie. Kontynuując naukę w liceum w klasach z rozszerzonym językiem niemieckim uczniowie będą mogli poszerzać swoją znajomość języka, a następnie przystąpić do egzaminu DSD C1, który pozwala podjąć studia w krajach niemieckojęzycznych oraz stanowi dodatkowy atut na rynku pracy
     • Zajęcia DSD prowadzone są w atrakcyjny dla ucznia sposób. Odgrywamy scenki teatralne, odbywają się projekcje filmowe, praca z czasopismami niemieckojęzycznymi, lekcje z pomocą Internetu, warsztaty kulinarne, Dni Języków Obcych, wspólne warsztaty z rodzicami, praca z platformą edukacyjną pasch-net.de. Organizujemy również dla uczniów bezpłatne warsztaty w języku niemieckim w zaprzyjaźnionych instytutach: Goetheinstitut oraz Österreich Institut w Krakowie.
     • Zajęcia odbywają się w specjalnie do tego przeznaczonych salach wyposażonych w nowoczesny sprzęt: laptopy, rzutniki, tablice interaktywne.
     • Do dyspozycji uczniów jest zaplecze dydaktyczne wyposażone w słowniki, gry planszowe, płyty DVD, gazetki niemieckojęzyczne, lektury niemieckojęzyczne, limitowane edycje książek historycznych.
     • Pracownie na bieżąco doposażane są w najnowocześniejszy sprzęt i pomoce dydaktyczne pochodzące z funduszy ZfA – Centrala Szkolnictwa Zagranicznego

     Zobacz prezentację:

     Program_DSD_Szkola_Podstawowa_nr_8_w_Trzebini.pptx

       Zobacz aktualności programu DSD na facebook