• STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 8 im. Jana Pawła II w Trzebini